Jeremías
Jeremías 18-19; Segundo libro de crónicas 36.17-21